Student Cornerતમામ સેમેસ્ટર 4 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા ફોર્મ માટેની સૂચના 05-01-2023

આથી તમામ સેમેસ્ટર-4 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે આપનું શૈક્ષણિક કાર્ય રાબેતા મુજબ કાર્યરત છે. જે અનુસાર તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવાંનું કે આપના સેમેસ્ટર-4 ની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવામાં આવનાર પરીક્ષા માટેના પરીક્ષા ફોર્મ તથા અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓના ડિગ્રી ફોર્મ ભરવા માટેનું સમય પત્રક આ સાથેની PDF ફાઇલમાં ઉપલબ્ધ છે.

તમામ સેમેસ્ટર-2 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ફી માટેની સૂચના 12-12-2022

આથી તમામ સેમેસ્ટર-2 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે આપનું શૈક્ષણિક કાર્ય રાબેતા મુજબ કાર્યરત છે. જે અનુસાર તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવાંનું કે આપની સેમેસ્ટર-2 ની બાકી રહેલ ફી તા. ૩૦-૧૨-૨૦૨૨ શુકવાર સુધીમાં ફી ભરવા માટે ખાસ વિનંતી કરવામાં આવે છે. આગામી દિવસોમાં સેમેસ્ટર-2 ના પરીક્ષા ફોર્મની પ્રકિયા શરૂ થનાર છે ત્યારે નિયત સમય માં આપ ફી ભરી આપશો એવી આપને ખાસ વિનંતી છે. ખાસ નોંધ:વિદ્યાર્થીએ પોતાની સેમેસ્ટર-2 ની બાકી ફી કોલેજની APPLICATION – ERPCLASSROOM અથવા HARIVANDANA COLLEGE APPLICATION પર ભરવાની રહેશે. અગાઉ અપાયેલ સૂચના અનુસાર ONLINE FEE ભરતી વખતે RUPAY CARD કે UPI થી ફી ભરવા પર કોઈપણ ટેક્સ કે ચાર્જ લાગવા પાત્ર નથી.આ સીવાયના MODE પર થી પેમેન્ટ ઉપર નિયમો અનુસાર ટેક્સ કે ચાર્જ લાગવા પાત્ર છે. જેની સૌ વિદ્યાર્થીઓ ખાસ નોંધ લેશો.

તમામ સેમેસ્ટર 4 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ફી માટેની સૂચના યાદી 12-12-2022

આથી તમામ સેમેસ્ટર-4 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે આપનું શૈક્ષણિક કાર્ય રાબેતા મુજબ કાર્યરત છે. જે અનુસાર તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવાંનું કે આપની સેમેસ્ટર-4 ની બાકી રહેલ ફી તા. ૨૬-૧૨-૨૦૨૨ સોમવાર સુધીમાં ફી ભરવા માટે ખાસ વિનંતી કરવામાં આવે છે. આગામી દિવસોમાં સેમેસ્ટર-4 ના પરીક્ષા ફોર્મની પ્રકિયા શરૂ થનાર છે ત્યારે નિયત સમય માં આપ ફી ભરી આપશો એવી આપને ખાસ વિનંતી છે. ખાસ નોંધ:વિદ્યાર્થીએ પોતાની સેમેસ્ટર-4 ની બાકી ફી કોલેજની APPLICATION – ERPCLASSROOM અથવા HARIVANDANA COLLEGE APPLICATION પર ભરવાની રહેશે. અગાઉ અપાયેલ સૂચના અનુસાર ONLINE FEE ભરતી વખતે RUPAY CARD કે UPI થી ફી ભરવા પર કોઈપણ ટેક્સ કે ચાર્જ લાગવા પાત્ર નથી.આ સીવાયના MODE પર થી પેમેન્ટ ઉપર નિયમો અનુસાર ટેક્સ કે ચાર્જ લાગવા પાત્ર છે. જેની સૌ વિદ્યાર્થીઓ ખાસ નોંધ લેશો.

તમામ સેમેસ્ટર-6 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ફી માટેની સૂચના યાદી 12-12-2022

આથી તમામ સેમેસ્ટર-6 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે આપનું શૈક્ષણિક કાર્ય રાબેતા મુજબ કાર્યરત છે. જે અનુસાર તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવાંનું કે આપની સેમેસ્ટર-6 ની બાકી રહેલ ફી તા. ૨૦-૧૨-૨૦૨૨ મંગળવાર સુધીમાં ફી ભરવા માટે ખાસ વિનંતી કરવામાં આવે છે. આગામી દિવસોમાં સેમેસ્ટર-6 ના પરીક્ષા ફોર્મની પ્રકિયા શરૂ થનાર છે ત્યારે નિયત સમય માં આપ ફી ભરી આપશો એવી આપને ખાસ વિનંતી છે. ખાસ નોંધ:વિદ્યાર્થીએ પોતાની સેમેસ્ટર-6 ની બાકી ફી કોલેજની APPLICATION – ERPCLASSROOM અથવા HARIVANDANA COLLEGE APPLICATION પર ભરવાની રહેશે. અગાઉ અપાયેલ સૂચના અનુસાર ONLINE FEE ભરતી વખતે RUPAY CARD કે UPI થી ફી ભરવા પર કોઈપણ ટેક્સ કે ચાર્જ લાગવા પાત્ર નથી.આ સીવાયના MODE પર થી પેમેન્ટ ઉપર નિયમો અનુસાર ટેક્સ કે ચાર્જ લાગવા પાત્ર છે. જેની સૌ વિદ્યાર્થીઓ ખાસ નોંધ લેશો.

ચૂંટણી સંદર્ભે રજા અંગેની સૂચના 30-11-2022

આથી હરિવંદના કોલેજના તમામ વિદ્યાર્થીઓને તથા અધ્યાપકશ્રીઓને જણાવવાનું કે આવતી કાલ તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ ગુજરાત વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી ૨૦૨૨ ના સંદર્ભે મતદાન દિવસ હોઈ કોલેજમાં ૦૧ દિવસ માટે રજા જાહેર કરવામાં આવે છે. તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૨ થી કોલેજમાં શૈક્ષણિક કાર્ય રાબેતા મુજબ શરૂ થશે. જેની સૌ વિદ્યાર્થીઑ તથા અધ્યાપકગણ નોંધ લેશો. પ્રિન્સિપાલ હરિવંદના કોલેજ

NOVEMBER-2022 માં લેવાનાર સેમેસ્ટર-૩ તથા સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષાની તારીખ અંગેનો પરિપત્ર

NOVEMBER-2022 માં લેવાનાર સેમેસ્ટર-૩ તથા સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષાની તારીખ અંગેનો પરિપત્ર આ સાથે જોડેલ પરિપત્ર ખાસ જોઈ લેવા વિનંતી..

સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષા ફોર્મ માટેનું સમય પત્રક - 30-09-2022

સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષા ફોર્મ માટેનું સમય પત્રક - 30-09-2022

વિવિધ સ્કૉલરશિપ માટેની પ્રક્રિયા માટેનું સમય પત્રક- ફક્ત પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થી માટે 30-09-2022

વિવિધ સ્કૉલરશિપ માટેની પ્રક્રિયા માટેનું સમય પત્રક- ફક્ત પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થી માટે

DIGITAL GUJARAT અંતર્ગત ફ્રેશ સ્કૉલરશિપ અરજી 2022-23 માટેની સૂચના 30-09-2022

આથી હરિવંદના કોલેજના SC,ST,OBC તથા NTDNT ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ડિજિટલ ગુજરાત અંતર્ગત વિવિધ શિક્ષણ સહાય આપવામાં આવે છે. આ સહાય મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીએ https://digitalgujarat.gov.in પર અરજી કરવાની રહે છે. વિદ્યાર્થીએ પોર્ટલ પર અરજી કરવા માટે તા. ૩૦-૦૯-૨૦૨૨, શુકવાર થી ૦૮-૧૦-૨૦૨૨, શનિવાર સુધીમાં સંપૂર્ણ વિગતો ભરી સવારે ૧૦:૩૦ થી ૦૧:૦૦ સુધીમાં આપી જવાનું રહેશે. પોર્ટલ પર તમામ ડોક્યુમેંટ્સ અપલોડ કરી, એપ્લિકેશન લોક કરી, અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ નીચે જણાવેલ તમામ ડોક્યુમેંટ્સની ઝેરોક્ષ વિદ્યાર્થીએ સહી કરી તા. ૦૮-૧૦-૨૦૨૨, શનિવાર થી તા. ૧૫-૧૦-૨૦૨૨, શનિવાર સુધીમાં વેરિફિકેશન માટે કોલેજના એડમીન વિભાગમાં સવારે ૧૦:૩૦ થી ૦૧:૦૦ સુધીમાં આપી જવાનું રહેશે. ખાસ નોંધ: ડિજિટલ ગુજરાત અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર તરફથી સ્કૉલરશિપ મેળવવા પોર્ટલ પર લોક કરેલ અરજીની પ્રિન્ટ તથા નીચે દર્શાવેલ તમામ ડોક્યુમેંટ્સની ઝેરોક્ષ વિદ્યાર્થીએ કોલેજમાં ફરજિયાત જમા કરાવવાની રહેશે. અરજી ફોર્મ કે ઝેરોક્ષ જમા કરાવ્યા વિના કોઈપણ સંજોગોમાં વિદ્યાર્થીઓને વેરિફિકેશન કરી આપવામાં આવશે નહીં. વધુ વિગતો માટે https://digitalgujarat.gov.in પોર્ટલ પર મુકેલ ગાઇડલાઇન્સ જરૂર ચકાસવી. જેની સૌ ખાસ નોંધ લેશો.

NSP અંતર્ગત ફ્રેશ સ્કૉલરશિપ અરજી 2022-23 માટેની સૂચના 30-09-2022

આથી હરિવંદના કોલેજના તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે નેશનલ સ્કૉલરશિપ પોર્ટલ દ્વારા વિવિધ શિક્ષણ સહાય આપવામાં આવે છે. આ સહાય મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીએ https://scholarships.gov.in પર અરજી કરવાની રહે છે. વિદ્યાર્થીએ પોર્ટલ પર અરજી કરતી વખતે પોર્ટલમાં આપેલ નિયત નમુનાનું BONAFIDE CERTIFICATE ડાઉનલોડ કરી તા. ૩૦-૦૯-૨૦૨૨, શુકવાર થી ૦૮-૧૦-૨૦૨૨, શનિવાર સુધીમાં આચાર્યશ્રીના સહી સિક્કા કરવા માટે કોલેજના એડમીન વિભાગમાં સવારે ૧૦:૩૦ થી ૦૧:૦૦ સુધીમાં આપી જવાનું રહેશે. સહી સિક્કા કરેલું બોનાફાઇડ પોર્ટલ પર અપલોડ કરી નીચે જણાવેલ તમામ ડોક્યુમેંટ્સની ઝેરોક્ષ વિદ્યાર્થીએ સહી કરી તા. ૦૮-૧૦-૨૦૨૨, શનિવાર થી તા. ૧૫-૧૦-૨૦૨૨, શનિવાર સુધીમાં વેરિફિકેશન માટે કોલેજના એડમીન વિભાગમાં સવારે ૧૦:૩૦ થી ૦૧:૦૦ સુધીમાં આપી જવાનું રહેશે. ખાસ નોંધ: નેશનલ સ્કૉલરશિપ પોર્ટલ અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સ્કૉલરશિપ મેળવવા પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કરેલું નિયત વિગતો વાળું બોનાફાઇડ સર્ટિફિકેટ તથા નીચે દર્શાવેલ તમામ ડોક્યુમેંટ્સની ઝેરોક્ષ વિદ્યાર્થીએ કોલેજમાં ફરજિયાત જમા કરાવવાની રહેશે. અરજી ફોર્મ કે ઝેરોક્ષ જમા કરાવ્યા વિના કોઈપણ સંજોગોમાં વિદ્યાર્થીઓને ઉક્ત બોનફાઇડમાં સહી કરી આપવામાં આવશે નહીં. વધુ વિગતો માટે https://scholarships.gov.in પોર્ટલ પર મુકેલ ગાઇડલાઇન્સ જરૂર ચકાસવી. જેની સૌ ખાસ નોંધ લેશો.